Search form

ลูก๋า 2:38

38นาง​เข้า​มา​ตั๊ด​ต๋อน​ตี้​สิเมโอน​ยัง​อยู่​กับ​โยเซฟ​กับ​มารีย์ นาง​ตั้งเก๊า​ขอบพระคุณ​พระเจ้า​สำหรับ​พระเยซู แล้ว​อู้​เรื่อง​พระเยซู​หื้อ​คน​ตังหลาย​ตี้​ถ้า​เวลา​ตี้​กรุง​เยรูซาเล็ม​จะ​หลุด​ป๊น​เป๋น​อิสระ​ฟัง