Search form

ลูก๋า 2:39

ปิ๊ก​ไป​เมือง​นาซาเร็ธ

39เมื่อ​โยเซฟ​กับ​มารีย์​ได้​เยียะ​ต๋าม​บท​บัญญัติ​ของ​องค์​พระผู้เป๋นเจ้า​กู้​อย่าง​แล้ว ก็​ปิ๊ก​ไป​เมือง​นาซาเร็ธ​บ้าน​ของ​เขา​ใน​แคว้น​กาลิลี