Search form

ลูก๋า 2:44

44เขา​สอง​คน​กึ๊ด​ว่า​พระเยซู​อยู่​ใน​หมู่​คน​ตี้​มา​ตวย​กั๋น เมื่อ​เตียว​ตาง​มา​ได้​วัน​นึ่ง ก็​เซาะหา​พระเยซู​ใน​หมู่​ปี้น้อง​กับ​หมู่​คน​ตี้​ฮู้จัก​กั๋น