Search form

ลูก๋า 20:1

มี​คน​ถาม​เถิง​อำนาจ​ของ​พระเยซู

1วัน​นึ่ง​ต๋อน​ตี้​พระเยซู​ก่ำลัง​สอน​คน​อยู่​ใน​บริเวณ​พระวิหาร​กับ​บอก​ข่าวดี​อยู่ หมู่​หัวหน้า​ปุโรหิต หมู่​ธรรมาจ๋ารย์​กับ​หมู่​คน​เฒ่า​คน​แก่​ปา​กั๋น​มา​หา​พระองค์