Search form

ลูก๋า 20:10

10เมื่อ​เถิง​หน้า​เก็บ​หน่วย​องุ่น เจ้าของ​สวน​ก็​หื้อ​ลูกจ้าง​ไป​ฮับ​ส่วน​แบ่ง​องุ่น หมู่​คน​เจ้า​ก็​ยับ​ลูกจ้าง​คน​นั้น​ไว้​แล้ว​บุบ​ตี๋ แล้ว​ไล่​ปิ๊ก​โดย​บ่ได้​อะหยัง​ติด​มือ​ไป​สัก​อย่าง