Search form

ลูก๋า 20:16

16เขา​ก็​จะ​มา​ฆ่า​หมู่​คน​เจ้า​สวน​หมู่​นั้น​เหีย แล้ว​เอา​สวน​องุ่น​นั้น​ไป​หื้อ​คน​อื่น​เจ้า​ต่อ” คน​ตังหลาย​เมื่อ​ได้ยิน​จาอั้น​ก็​อู้​กั๋น​ว่า “บ่ดี​หื้อ​เป๋น​จาอั้น​เต๊อะ”