Search form

ลูก๋า 20:17

17พระเยซู​ปัก​ต๋า​ผ่อ​หมู่​เขา​แล้ว​ถาม​ว่า “แล้ว​ตี้​พระคัมภีร์​มี​เขียน​ไว้​ว่า

‘ศิลา​ตี้​สล่า​แป๋ง​เฮือน​เอา​ขว้าง​ไป​แล้ว​นั้น

ป๋ากฏ​ว่า​เป๋น​ศิลามุมเอก

นั้น​หมายความ​ว่า​จาใด