Search form

ลูก๋า 20:19

ก๋าน​เสีย​ส่วย​หื้อ​จักรพรรดิ

19หมู่​ธรรมาจ๋ารย์​กับ​หมู่​หัวหน้า​ปุโรหิต​ฮู้​ว่า​พระเยซู​อู้​กำเผียบ​เถิง​หมู่​เขา หมู่​เขา​ก็​หา​ตาง​ตี้​จะ​ยับ​พระองค์​เหีย แต่​ก็​กั๋ว​คน​ตังหลาย