Search form

ลูก๋า 20:21

21หมู่​สอดแนม​ถาม​พระเยซู​ว่า “อาจ๋ารย์ หมู่​เฮา​ฮู้​ว่า​อาจ๋ารย์​อู้​กับ​สอน​ก็​ถูกต้อง บ่หันแก่​หน้า​ใผ​สัก​คน แต่​สอน​เรื่อง​ตาง​ของ​พระเจ้า​ต๋าม​ความ​จริง ขอ​บอก​หมู่​เฮา​น่อย​เต๊อะ​ว่า