Search form

ลูก๋า 20:35

35แต่​คน​ตี้​พระเจ้า​หัน​สมควร​หื้อ​เป๋น​ขึ้น​จาก​ความ​ต๋าย​มา​อยู่​ใน​ยุค​หน้า จะ​บ่มี​ก๋าน​แต่งงาน​กั๋น กาว่า​ยก​หื้อ​เป๋น​ผัว​เป๋น​เมีย​กั๋น​แหม