Search form

ลูก๋า 20:37

37ก๋าน​ตี้​คน​ต๋าย​จะ​เป๋น​ขึ้น​จาก​ความ​ต๋าย​นั้น โมเสส​ได้​แสดง​หื้อ​หัน​ต๋อน​ตี้​เขา​ได้​เขียน​ใน​เรื่อง​คุ่ม​ไม้​ตี้​บ่ไหม้​ไฟ​ โมเสส​อู้​เถิง​พระเจ้า​ว่า พระองค์​เป๋น​พระเจ้า​ตี้​อับราฮัม อิสอัค​กับ​ยาโคบ​นับถือ