Search form

ลูก๋า 20:42

42ย้อน​กษัตริย์​ดาวิด​ได้​บอก​ไว้​ใน​พระธรรม​สดุดี​ว่า

‘พระเจ้า​อู้​กับ​องค์​พระผู้เป๋นเจ้า​ของ​ข้าพเจ้า​ว่า

หื้อ​นั่ง​ตัง​ขวา​มือ​ของ​เฮา