Search form

ลูก๋า 20:9

กำเผียบ​เรื่อง​สวน​องุ่น​กับ​คน​เจ้า​สวน

9พระเยซู​อู้​กำเผียบ​หื้อ​คน​ตังหลาย​ฟัง​ว่า “มี​ป้อจาย​คน​นึ่ง​เยียะ​สวน​ องุ่น​หื้อ​คน​มา​เจ้า ส่วน​เจ้าของ​ก็​เตียวตาง​ไป​อยู่​ต่าง​ประเทศ​เหีย​หลาย​ปี๋