Search form

ลูก๋า 21

เงิน​ถวาย​ของ​แม่​หม้าย

1เมื่อ​พระเยซู​เหงย​หน้า​ขึ้น ก็​หัน​หมู่​คน​ร่ำรวย​ตังหลาย​เอา​สตางค์ มา​จ่อม​ลง​ใน​ตู้​เก็บ​เงิน​ถวาย 2พระองค์​หัน​แม่​หม้าย​คน​นึ่ง​เป๋น​คน​ตุ๊ก เอา​เหรียญ​ตองแดง​หน้อยๆ สอง​อัน​มา​จ่อม​ตวย​เปิ้น 3พระองค์​ก็​อู้​ว่า “เฮา​บอก​ความ​จริง​แก่​ต้าน​ตังหลาย​ว่า แม่​หม้าย​ตุ๊ก​จ๋น​คน​นี้​จ่อม​สตางค์​นัก​เหลือ​คน​ตังหลาย​หมู่​นั้น​ก่อน 4ย้อน​ว่า​คน​ตังหลาย​ได้​เอา​สตางค์​ตี้​เหลือ​ใจ๊​มา​จ่อม​ถวาย แต่​แม่​หม้าย​คน​นี้​ตุ๊กยาก ยัง​ได้​เอา​สตางค์​ตี้​มี​อยู่​สำหรับ​เลี้ยง​จีวิต​ของ​ตั๋ว​มา​จ่อม​จ๋น​เสี้ยง​หมด”

พระเยซู​ตวายตั๊ก​เรื่อง​พระวิหาร​จะ​ถูก​ทำลาย

5มี​สาวก​บาง​คน​อวด​ว่า​พระวิหาร​หลัง​นี้​ได้​ตกแต่ง​ด้วย​บ่าหิน​งาม กับ​ของ​ตกแต่ง​ตี้​คน​ถวาย 6พระเยซู​จึง​อู้​กับ​เขา​ว่า “สิ่ง​หมู่​นี้​ตี้​ต้าน​ตังหลาย​หัน วัน​นึ่ง​บ่าหิน​ตี้​ซ้อน​กั๋น​หมู่​นี้​จะ​ถูก​เต​ขว้าง​จ๋น​บ่หัน​วาง​ซ้อน​กั๋น​เลย​สัก​ก้อน”

ความ​ตุ๊กยาก​กับ​ก๋าน​ข่มเหง

7หมู่​สาวก​ก็​ถาม​พระองค์​ว่า “อาจ๋ารย์ สิ่ง​หมู่​นี้​จะ​เกิด​ขึ้น​เมื่อ​ใด มี​อะหยัง​เป๋น​หมายสำคัญ​หื้อ​หัน​ว่า​สิ่ง​หมู่​นี้​จะ​เกิด​ขึ้น​แล้ว” 8พระองค์​ก็​บอก​ว่า “หละวัง​หื้อ​ดี ห้าม​หื้อ​ใผ​จุล่าย​ต้าน​เน่อ ย้อน​ว่า​จะ​มี​หลาย​คน​มา​อ้าง​จื้อ​ของ​เฮา​ว่า ‘เฮา​เป๋น​พระคริสต์’ กับ​บอก​ว่า ‘เวลา​นั้น​ใก้​มา​แผว​แล้ว’ ห้าม​ตวย​เขา​ไป​เน่อ 9เมื่อ​ต้าน​ได้ยิน​เรื่อง​สงคราม​กับ​ก๋าน​จลาจล ก็​บ่ถ้า​ตก​อก​ตก​ใจ๋ ย้อน​เรื่อง​จาอี้​จะ​ต้อง​เกิด​ขึ้น​ก่อน แต่​ยัง​บ่เถิง​วัน​เสี้ยง​สุด​ของ​โลก​ใน​ต๋อน​นี้​เตื้อ”

10แล้ว​พระองค์​อู้​กับ​หมู่​เขา​แหม​ว่า “ประเทศ​นึ่ง​จะ​สู้ฮบ​กับ​แหม​ประเทศ​นึ่ง อาณาจักร​นึ่ง​ก็​จะ​สู้ฮบ​กับ​แหม​อาณาจักร​นึ่ง 11ใน​ตี้​ต่างๆ จะ​เกิด​แผ่นดิน​ไหว​ขนาด​หนัก จะ​เกิด​ก๋าน​กั้น​ข้าว​อยาก​น้ำ จะ​มี​โรคภัย​ไข้เจ็บ จะ​มี​เหตุก๋ารณ์​ตี้​น่า​กั๋ว​กับ​หมายสำคัญ​หลาย​อย่าง​เกิด​ขึ้น​บน​ต๊องฟ้า 12ก่อน​เหตุก๋ารณ์​หมู่​นี้​จะ​เกิด​ขึ้น หมู่​ต้าน​จะ​ถูก​ยับ​และ​โดน​ข่มเหง จะ​ถูก​ปา​ไป​ใน​ธรรมศาลา​ของ​จาว​ยิว แล้ว​ถูก​ขัง​ไว้​ใน​คอก กับ​จะ​ถูก​ปา​ไป​ตัดสิน​ความ​ต่อหน้า​กษัตริย์​กับ​เจ้าเมือง ย้อน​ว่า​หมู่​ต้าน​ติดต๋าม​เฮา 13เหตุก๋ารณ์​นี้​ก็​เป๋น​โอกาส​หื้อ​หมู่​ต้าน​เป๋น​พยาน​เรื่อง​เฮา 14ย้อน​จาอั้น​ต้าน​ตังหลาย​จง​ป๋งใจ๋​ไว้ บ่ต้อง​กึ๊ด​ล่วงหน้า​ว่า​จะ​แก้​คดี​จาใด 15เฮา​จะ​หื้อ​กำ​อู้​กับ​ผญา​ปั๋ญญา​แก่​หมู่​ต้าน เถิง​ขนาด​หมู่​ศัตรู๋​ของ​หมู่​ต้าน​จะ​ต่อต้าน​กับ​เอา​ผิด​หมู่​ต้าน​บ่ได้​เลย 16แม้แต่​ป้อแม่​ญาติ​ปี้น้อง ตึง​เปื้อน​ฝูง​จะ​หักหลัง​หมู่​ต้าน หมู่​เขา​จะ​เยียะ​หื้อ​ต้าน​บาง​คน​ถูก​ฆ่า​ต๋าย 17คน​ตังหลาย​จะ​จัง​หมู่​ต้าน​ย้อน​ว่า​หมู่​ต้าน​ได้​ติดต๋าม​เฮา 18แต่​ผม​บน​หัว​ของ​หมู่​ต้าน​สัก​เส้น​นึ่ง​จะ​บ่ถูก​เยียะ​หื้อ​เสีย​ไป 19หมู่​ต้าน​จะ​ได้​จีวิต​นิรันดร์​ถ้า​ตั้ง​มั่นคง​อยู่​ใน​ความ​เจื้อ”

ก๋าน​ตวายตั๊ก​กรุง​เยรูซาเล็ม​จะ​ถูก​ทำลาย

20“เมื่อ​หมู่​ต้าน​หัน​ก๋องทัพ​ทหาร​มา​ตั้ง​ล้อม​กรุง​เยรูซาเล็ม จง​ฮู้​ไว้​เต๊อะ​ว่า​ความ​ฉิบหาย​ของ​เมือง​นั้น​ก็​ใก้​เข้า​มา​แล้ว 21ใน​เวลา​นั้น​ก็​หื้อ​คน​ตี้​อยู่​ใน​แคว้น​ยูเดีย​ขะใจ๋​หนี​ไป​อยู่​บน​ดอย​เวยๆ หมู่​คน​ตี้​อยู่​ใน​กรุง​ก็​หื้อ​ออก​ไป​เหีย คน​ตี้​อยู่​นอก​เมือง​ก็​บ่ถ้า​เข้า​ไป​ใน​กรุง​เน่อ 22ย้อน​ว่า​เวลา​นั้น​เป๋น​เวลา​ลง​โต้ษ เปื้อ​กู้​อย่าง​ตี้​เขียน​ไว้​ใน​พระคัมภีร์​นั้น​เป๋น​แต๊ 23ใน​หว่าง​นั้น​ความ​ฉิบหาย​ก็​จะ​เกิด​กับ​หมู่​แม่มาน​กับ​แม่​ลูก​หน้อย​ตี้​ลูก​ยัง​กิ๋น​นม​อยู่ ย้อน​มี​ความ​ตุ๊ก​ฮ้อน​อัน​ใหญ่​หลวง​จะ​เกิด​ขึ้น​บน​แผ่นดิน กับ​พระเจ้า​จะ​โขด​หื้อ​คน​เจื๊อจ้าด​นี้​ขนาด 24หมู่​เขา​จะ​ถูก​ฆ่า​ด้วย​ดาบ กับ​จะ​ถูก​ต้อน​ไป​เป๋น​เชลย​ใน​ประเทศ​ต่างๆ กับ​กรุง​เยรูซาเล็ม​จะ​ถูก​คน​ต่างจ้าด​ย่ำ​จ๋น​กว่า​จะ​หมด​ก๋ำหนด​เวลา​ของ​คน​ต่างจ้าด​นั้น

เมื่อ​บุตรมนุษย์​มา

25“จะ​มี​หมายสำคัญ​ตี้​ตะวัน เดือน​กับ​ดาว​ตังหลาย กับ​ใน​แผ่นดิน​โลก​นั้น ประเทศ​ต่างๆ จะ​มี​ความ​ตุ๊ก​เดือดฮ้อน กับ​มี​ความ​สับสน​ใน​ความ​ปั่นป่วน​กับ​เสียง​ดัง​ของ​ทะเล​กับ​คลื่น 26คน​จะ​กั๋ว​จ๋น​เป๋น​ลม​เมื่อ​ก่ำลัง​รอ​ผ่อ​ว่า​อะหยัง​จะ​เกิด​ขึ้น​บน​โลก ย้อน​ว่า​หมู่​ผู้​มี​อำนาจ​ตังหลาย​ใน​ต๊องฟ้า​ก็​จะ​สั่นไหว​เฝื่อน​คลอน 27เวลา​นั้น​คน​ตังหลาย​จะ​หัน​บุตรมนุษย์​ลง​มา​บน​เมฆ​ด้วย​ฤทธิ์​อำนาจ​กับ​รัศมี​อัน​ยิ่งใหญ่ 28เมื่อ​เหตุก๋ารณ์​นี้​ตั้งเก๊า​จะ​เกิด​ขึ้น หื้อ​ยืน​ขึ้น​ผ่อ​ไป​ตัง​บน ย้อน​ว่า​ความ​รอด​ป๊น​บาป​โต้ษ​ของ​หมู่​ต้าน​ก่ำลัง​ใก้​เข้า​มา​แล้ว”

กำเผียบ​เรื่อง​เก๊า​บ่าเดื่อ

29พระเยซู​อู้​กำเผียบ​หื้อ​หมู่​เขา​ฟัง​ว่า “ผ่อ​เก๊า​บ่าเดื่อ​กับ​เก๊าไม้​ตังหลาย​เต๊อะ 30เมื่อ​มัน​โป่ง​ใบ​แล้ว​ต้าน​ตังหลาย​ก็​จะ​ฮู้​คน​เดียว​ว่า ใก้​จะ​เถิง​หน้า​ฮ้อน​แล้ว 31ก็​เหมือน​เดียว​กั๋น เมื่อ​ต้าน​ตังหลาย​หัน​เหตุก๋ารณ์​ตี้​เฮา​บอก​แล้ว​นั้น​เกิด​ขึ้น ก็​หื้อ​ฮู้​ว่า​แผ่นดิน​ของ​พระเจ้า​มา​ใก้​จะ​เถิง​แล้ว​เน่อ 32เฮา​บอก​ความ​จริง​แก่​ต้าน​ตังหลาย​ว่า คน​ใน​ยุค​นี้​จะ​ยัง​บ่ต๋าย​ก่อน​เหตุก๋ารณ์​ตี้​ว่า​หมู่​นี้​จะ​เกิด​ขึ้น 33ต๊องฟ้า​กับ​โลก​จะ​ยุบ​หาย​ไป แต่​ถ้อยกำ​ของ​เฮา​จะ​บ่สูญหาย​ไป​เลย

พระเยซู​เตื๋อน​หื้อ​หละวัง

34“จง​หละวัง​ตั๋ว​ไว้​หื้อ​ดี​เน่อ บ่ดี​เอา​ก้า​กิ๋น​เหล้า​เมา​ยา กาว่า บ่ดี​กั๋งวล​เถิง​จีวิต​นี้​เต้าอั้น ถ้า​เป๋น​จาอั้น​เวลา​นั้น​ก็​จะ​มา​เถิง​หมู่​ต้าน​เมื่อ​ยัง​บ่ตัน​กึ๊ด เหมือน​ติด​แฮ้ว 35ย้อน​วัน​นั้น​จะ​เกิด​ขึ้น​กับ​คน​ตังหลาย​ใน​โลก 36หื้อ​เฝ้า​หละวัง​อยู่​ตลอด​กับ​อธิษฐาน​ตึง​วัน เปื้อ​หมู่​ต้าน​จะ​มี​ก๋ำลัง​ตี้​จะ​ป๊น​จาก​เหตุก๋ารณ์​ตังมวล​ตี้​จะ​เกิด​ขึ้น แล้ว​จะ​ยืน​อยู่​ต่อหน้า​บุตรมนุษย์​ได้”

37กู้​วัน​พระเยซู​สั่ง​สอน​ใน​บริเวณ​พระวิหาร​ต๋อน​เมื่อวัน แล้ว​ต๋อน​เมื่อคืน​พระองค์​ย้าง​พัก​ตี้​ดอย​บ่ากอกเทศ 38คน​ตังหลาย​ก็​มา​หา​พระองค์​ใน​บริเวณ​พระวิหาร​ตั้งแต่​เจ๊ามืด​เปื้อ​จะ​ฟัง​พระองค์​สั่ง​สอน