Search form

ลูก๋า 21:11

11ใน​ตี้​ต่างๆ จะ​เกิด​แผ่นดิน​ไหว​ขนาด​หนัก จะ​เกิด​ก๋าน​กั้น​ข้าว​อยาก​น้ำ จะ​มี​โรคภัย​ไข้เจ็บ จะ​มี​เหตุก๋ารณ์​ตี้​น่า​กั๋ว​กับ​หมายสำคัญ​หลาย​อย่าง​เกิด​ขึ้น​บน​ต๊องฟ้า