Search form

ลูก๋า 21:20

ก๋าน​ตวายตั๊ก​กรุง​เยรูซาเล็ม​จะ​ถูก​ทำลาย

20“เมื่อ​หมู่​ต้าน​หัน​ก๋องทัพ​ทหาร​มา​ตั้ง​ล้อม​กรุง​เยรูซาเล็ม จง​ฮู้​ไว้​เต๊อะ​ว่า​ความ​ฉิบหาย​ของ​เมือง​นั้น​ก็​ใก้​เข้า​มา​แล้ว