Search form

ลูก๋า 21:21

21ใน​เวลา​นั้น​ก็​หื้อ​คน​ตี้​อยู่​ใน​แคว้น​ยูเดีย​ขะใจ๋​หนี​ไป​อยู่​บน​ดอย​เวยๆ หมู่​คน​ตี้​อยู่​ใน​กรุง​ก็​หื้อ​ออก​ไป​เหีย คน​ตี้​อยู่​นอก​เมือง​ก็​บ่ถ้า​เข้า​ไป​ใน​กรุง​เน่อ