Search form

ลูก๋า 21:23

23ใน​หว่าง​นั้น​ความ​ฉิบหาย​ก็​จะ​เกิด​กับ​หมู่​แม่มาน​กับ​แม่​ลูก​หน้อย​ตี้​ลูก​ยัง​กิ๋น​นม​อยู่ ย้อน​มี​ความ​ตุ๊ก​ฮ้อน​อัน​ใหญ่​หลวง​จะ​เกิด​ขึ้น​บน​แผ่นดิน กับ​พระเจ้า​จะ​โขด​หื้อ​คน​เจื๊อจ้าด​นี้​ขนาด