Search form

ลูก๋า 21:24

24หมู่​เขา​จะ​ถูก​ฆ่า​ด้วย​ดาบ กับ​จะ​ถูก​ต้อน​ไป​เป๋น​เชลย​ใน​ประเทศ​ต่างๆ กับ​กรุง​เยรูซาเล็ม​จะ​ถูก​คน​ต่างจ้าด​ย่ำ​จ๋น​กว่า​จะ​หมด​ก๋ำหนด​เวลา​ของ​คน​ต่างจ้าด​นั้น