Search form

ลูก๋า 21:25

เมื่อ​บุตรมนุษย์​มา

25“จะ​มี​หมายสำคัญ​ตี้​ตะวัน เดือน​กับ​ดาว​ตังหลาย กับ​ใน​แผ่นดิน​โลก​นั้น ประเทศ​ต่างๆ จะ​มี​ความ​ตุ๊ก​เดือดฮ้อน กับ​มี​ความ​สับสน​ใน​ความ​ปั่นป่วน​กับ​เสียง​ดัง​ของ​ทะเล​กับ​คลื่น