Search form

ลูก๋า 21:26

26คน​จะ​กั๋ว​จ๋น​เป๋น​ลม​เมื่อ​ก่ำลัง​รอ​ผ่อ​ว่า​อะหยัง​จะ​เกิด​ขึ้น​บน​โลก ย้อน​ว่า​หมู่​ผู้​มี​อำนาจ​ตังหลาย​ใน​ต๊องฟ้า​ก็​จะ​สั่นไหว​เฝื่อน​คลอน