Search form

ลูก๋า 21:3

3พระองค์​ก็​อู้​ว่า “เฮา​บอก​ความ​จริง​แก่​ต้าน​ตังหลาย​ว่า แม่​หม้าย​ตุ๊ก​จ๋น​คน​นี้​จ่อม​สตางค์​นัก​เหลือ​คน​ตังหลาย​หมู่​นั้น​ก่อน