Search form

ลูก๋า 21:31

31ก็​เหมือน​เดียว​กั๋น เมื่อ​ต้าน​ตังหลาย​หัน​เหตุก๋ารณ์​ตี้​เฮา​บอก​แล้ว​นั้น​เกิด​ขึ้น ก็​หื้อ​ฮู้​ว่า​แผ่นดิน​ของ​พระเจ้า​มา​ใก้​จะ​เถิง​แล้ว​เน่อ