Search form

ลูก๋า 21:34

พระเยซู​เตื๋อน​หื้อ​หละวัง

34“จง​หละวัง​ตั๋ว​ไว้​หื้อ​ดี​เน่อ บ่ดี​เอา​ก้า​กิ๋น​เหล้า​เมา​ยา กาว่า บ่ดี​กั๋งวล​เถิง​จีวิต​นี้​เต้าอั้น ถ้า​เป๋น​จาอั้น​เวลา​นั้น​ก็​จะ​มา​เถิง​หมู่​ต้าน​เมื่อ​ยัง​บ่ตัน​กึ๊ด เหมือน​ติด​แฮ้ว