Search form

ลูก๋า 21:7

ความ​ตุ๊กยาก​กับ​ก๋าน​ข่มเหง

7หมู่​สาวก​ก็​ถาม​พระองค์​ว่า “อาจ๋ารย์ สิ่ง​หมู่​นี้​จะ​เกิด​ขึ้น​เมื่อ​ใด มี​อะหยัง​เป๋น​หมายสำคัญ​หื้อ​หัน​ว่า​สิ่ง​หมู่​นี้​จะ​เกิด​ขึ้น​แล้ว”