Search form

ลูก๋า 21:8

8พระองค์​ก็​บอก​ว่า “หละวัง​หื้อ​ดี ห้าม​หื้อ​ใผ​จุล่าย​ต้าน​เน่อ ย้อน​ว่า​จะ​มี​หลาย​คน​มา​อ้าง​จื้อ​ของ​เฮา​ว่า ‘เฮา​เป๋น​พระคริสต์’ กับ​บอก​ว่า ‘เวลา​นั้น​ใก้​มา​แผว​แล้ว’ ห้าม​ตวย​เขา​ไป​เน่อ