Search form

ลูก๋า 22

ยูดาส​ตกลง​จะ​หักหลัง​พระเยซู

1เมื่อ​ใก้​จะ​เถิง​งาน​ปัสกา คือ​งาน​กิ๋น​เข้าหนมปัง​บ่ใส่​เจื๊อ 2หมู่​หัวหน้า​ปุโรหิต​กับ​หมู่​ธรรมาจ๋ารย์ ปา​กั๋น​หา​ตาง​ก๋ำจัด​พระเยซู​อย่าง​ลับๆ อยู่ ย้อน​กั๋ว​คน​ตังหลาย

3ซาต๋าน​ครอบงำ​จิตใจ๋​ยูดาส อิสคาริโอท ตี้​เป๋น​สาวก​คน​นึ่ง​ใน​สิบ​สอง​คน 4ยูดาส​ก็​ไป​นัด​หมู่​หัวหน้า​ปุโรหิต​กับ​หมู่​นาย​ทหาร​ฮักษา​พระวิหาร​ว่า เขา​จะ​หักหลัง​พระเยซู​จาใด​ดี 5คน​หมู่​นั้น​ก็​ดีอกดีใจ๋ แล้ว​สัญญา​ว่า​จะ​หื้อ​สตางค์​เป๋น​ก้า​ตอบแตน 6ยูดาส​ก็​ตกลง แล้ว​ก็​แน​หา​โอกาส​ตี้​จะ​หักหลัง​พระเยซู​หื้อ​หมู่​เขา​โดย​บ่หื้อ​ใผ​ฮู้

มื้อ​สุดต๊าย​ของ​พระเยซู​ฮ่วม​กับ​หมู่​สาวก

7เมื่อ​เถิง​วัน​กิ๋น​เข้าหนมปัง​บ่ใส่​เจื๊อ จาว​ยิว​ต้อง​ฆ่า​ลูก​แกะ​สำหรับ​งาน​ปัสกา 8พระเยซู​ก็​ใจ๊​เปโตร​กับ​ยอห์น​ล่วงหน้า​ไป​ก่อน สั่ง​เขา​ว่า “ไป​จัด​เกียม​มื้อ​ปัสกา​ไว้​หื้อ​หมู่​เฮา​กิ๋น​ตวย​กั๋น” 9หมู่​เขา​ถาม​พระองค์​ว่า “จะ​หื้อ​หมู่​เฮา​ไป​เกียม​มื้อ​ปัสกา​ตี้​ไหน​ดี” 10พระองค์​ก็​บอก​ว่า “เมื่อ​หมู่​ต้าน​เข้า​ไป​ใน​กรุง​เยรูซาเล็ม แล้ว​จะ​มี​ป้อจาย​คน​นึ่ง​แบก​น้ำหม้อ​มา​หา​หมู่​ต้าน เขา​จะ​เข้า​ไป​เฮือน​หลัง​ใด​ก็​หื้อ​ตวย​เขา​เข้า​ไป 11แล้ว​บอก​เจ้าของ​เฮือน​นั้น​ว่า ‘อาจ๋ารย์​หื้อ​มา​ถาม​ว่า ห้อง​ตี้​เปิ้น​จะ​กิ๋น​มื้อ​ปัสกา​กับ​หมู่​สาวก​นั้น​อยู่​ตัง​ใด’ 12เจ้าของ​เฮือน​จะ​ปา​หมู่​ต้าน​ขึ้น​ไป​ห้อง​ใหญ่​จั๊น​บน​ตี้​แต่ง​ดา​ไว้​แล้ว ก็​หื้อ​จัด​เกียม​มื้อ​ปัสกา​ไว้​ตี้​ห้อง​นั้น​เต๊อะ” 13ตึง​สอง​คน​ก็​ไป แล้ว​ก็​ปะ​กู้​อย่าง​ตี้​พระองค์​บอก​ไว้​ตึงหมด หมู่​เขา​ก็​ได้​จัด​เกียม​มื้อ​ปัสกา​ไว้

ก๋าน​ตั้ง​พิธี​หัก​เข้าหนมปัง

14เมื่อ​เถิง​เวลา​กิ๋น​มื้อ​ปัสกา พระเยซู​ก็​เข้า​ไป​นั่ง​ตี้​โต๊ะ​กับ​หมู่​อัคร​สาวก​ของ​พระองค์ 15อู้​กับ​หมู่​เขา​ว่า “เฮา​มี​ความ​ตั้งใจ๋​ตี้​จะ​กิ๋น​มื้อ​ปัสกา​นี้​กับ​หมู่​ต้าน ก่อน​ตี้​เฮา​จะ​ต้อง​ทน​ตุ๊ก​ทรมาน 16เฮา​ขอ​บอก​ไว้​ว่า​เฮา​จะ​บ่กิ๋น​มื้อ​ปัสกา​นี้​แหม จ๋น​ความหมาย​ของ​ปัสกา​นั้น​จะ​สมบูรณ์​ใน​แผ่นดิน​ของ​พระเจ้า17พระองค์​ยก​จอก​น้ำองุ่น​ขึ้น​มา เมื่อ​อธิษฐาน​ขอบพระคุณ​พระเจ้า​แล้ว ก็​ส่ง​หื้อ​หมู่​สาวก บอก​ว่า “เอา​ไป​แบ่ง​กั๋น​กิ๋น​เน่อ 18เฮา​บอก​หมู่​ต้าน​ว่า ตั้งแต่​นี้​ไป​เฮา​จะ​บ่กิ๋น​เหล้า​องุ่น​แหม​แล้ว จ๋น​กว่า​แผ่นดิน​ของ​พระเจ้า จะ​มา​แผว” 19แล้ว​พระองค์​ก็​หยิบ​เข้าหนมปัง​ขึ้น​มา ขอบพระคุณ​พระเจ้า​แล้ว​ก็​บิ​ยื่น​หื้อ​หมู่​สาวก อู้​ว่า “นี่​เป๋น​ก๋าย​ของ​เฮา ตี้​ได้​หื้อ​ไว้​กับ​ต้าน​ตังหลาย หื้อ​เยียะ​จาอี้ เปื้อ​กึ๊ด​เถิง​เฮา” 20เมื่อ​กิ๋น​เข้าหนมปัง​แล้ว​พระองค์​ก็​ก๋ำ​ถ้วย​ขึ้น​มา​เยียะ​อย่าง​เดียว​กั๋น แล้ว​อู้​ว่า “ถ้วย​นี้​เป๋น​พันธสัญญา​ใหม่​หละหว่าง​พระเจ้า​กับ​ต้าน​ตังหลาย​ตี้​พระองค์​จะ​ยืนยัน​โดย​เลือด​ของ​เฮา 21แต่​ผ่อ​เต๊อะ​คน​ตี้​จะ​หักหลัง​เฮา ก็​อยู่​ตวย​กั๋น​กับ​เฮา​บน​โต๊ะ​นี้ 22บุตรมนุษย์​จะ​ต้อง​จาก​ไป​ต๋าม​ตี้​พระเจ้า​ได้​ก๋ำหนด​ไว้​แล้ว แต่​ความ​ฉิบหาย​ก็​จะ​เกิด​กับ​คน​ตี้​หักหลัง​บุตรมนุษย์” 23แล้ว​หมู่​สาวก​ก็​ถาม​กั๋น​ไป​มา​ว่า จะ​เป๋น​ใผ​ใน​หมู่​เขา​ตี้​จะ​เยียะ​จาอี้

ก๋าน​เถียง​กั๋น​เรื่อง​ใผ​เป๋น​ใหญ่

24หมู่​สาวก​เถียง​กั๋น​ว่า ใผ​จะ​เป๋น​ใหญ่​ตี้​สุด​ใน​แผ่นดิน​ของ​พระเจ้า 25พระองค์​จึง​อู้​กับ​หมู่​เขา​ว่า “กษัตริย์​ของ​คน​ต่างจ้าด​เป๋น​เจ้านาย​ปกครอง​คน​ตังหลาย​โดย​ก๋าน​บังคับ กับ​ผู้​มี​อำนาจ​หมู่​นี้​ก็​ฮ้อง​ตั๋ว​เก่า​ว่า​เป๋น​ผู้​มี​บุญคุณ​ของ​คน​ตังหลาย 26แต่​สำหรับ​หมู่​ต้าน​นั้น​บ่เป๋น​จาอั้น​เน่อ คน​ใด​เป๋น​ใหญ่​ก็​หื้อ​คน​นั้น​เป๋น​คน​เล็ก​หน้อย​ตี้​สุด คน​ใด​เป๋น​นาย​ก็​หื้อ​เป๋น​คน​ฮับใจ๊ 27จะ​ถาม​ว่า​คน​ตี้​นั่ง​โต๊ะ​กับ​คน​ตี้​ฮับใจ๊ ใผ​เป๋น​ใหญ่​เหลือ​กั๋น คน​ตี้​นั่ง​โต๊ะ​บ่ใจ้​กา แต่​เฮา​อยู่​ตวย​ต้าน​ตังหลาย เหมือน​เป๋น​คน​ฮับใจ๊

28“ต้าน​ตังหลาย​เป๋น​คน​ตี้​ได้​อยู่​กับ​เฮา ใน​เวลา​ตี้​เฮา​ต่อ​สู้​กับ​ความ​ลำบาก 29พระบิดา​ได้​จัด​เกียม​แผ่นดิน​แล้ว​มอบ​หื้อ​เฮา​จาใด เฮา​ก็​จัด​เกียม​แล้ว​มอบ​หื้อ​ต้าน​ตังหลาย​จาอั้น 30เปื้อ​หมู่​ต้าน​จะ​ได้​กิ๋น​ได้​ดื่ม​ฮ่วม​โต๊ะ​กับ​เฮา​ใน​แผ่นดิน​ของ​เฮา กับ​ต้าน​ตังหลาย​จะ​ได้​นั่ง​บน​บัลลังก์ เปื้อ​ตัดสิน​สิบ​สอง​ผะกุ๋น​ของ​คน​อิสราเอล

พระเยซู​ตวายตั๊ก​เรื่อง​เปโตร​จะ​ละ​พระองค์

31“ซีโมน​เหย ซาต๋าน​ได้​ขอ​หมู่​ต้าน​ไว้ เปื้อ​จะ​เอา​ไป​ฝัด​ไป​ฮ่อน​เหมือน​เปิ้น​ฝัด​ข้าว 32แต่​เฮา​ได้​อธิษฐาน​เผื่อ​ตั๋ว​ต้าน เปื้อ​ต้าน​จะ​บ่ได้​ขาด​ความ​เจื้อ แล้ว​เมื่อ​ต้าน​กลับใจ๋​มา​หา​เฮา ก็​หื้อ​จ้วย​หมู่​ปี้น้อง​หื้อ​มี​ความ​เจื้อ​เข้มแข็ง​นัก​ขึ้น​ตวย​เน่อ” 33เปโตร​บอก​พระองค์​ว่า “พระองค์​เจ้า​ข้า ข้าพเจ้า​พร้อม​แล้ว​ตี้​จะ​ไป​ตวย​ต้าน บ่ว่า​จะ​ติด​คอก กาว่า​จะ​ต๋าย​ก็​ได้” 34พระเยซู​บอก​เปโตร​ว่า “คืน​นี้​ก่อน​ไก่​ขัน ต้าน​จะ​บอก​บ่ฮู้จัก​เฮา​เถิง​สาม​เตื้อ”

35พระเยซู​ถาม​หมู่​สาวก​ว่า “ต๋อน​ตี้​เฮา​ใจ๊​ต้าน​ตังหลาย​ออก​ไป​บอก​ข่าวดี แล้ว​บ่หื้อ​เอา​ถง​สตางค์ ถง​สะปาย กาว่า​เกิบ​แหม​กู้​ไป​ตวย​นั้น ต้าน​ตังหลาย​ขาด​อะหยัง​พ่อง” เขา​ตังหลาย​ก็​ปา​กั๋น​บอก​ว่า “บ่ขาด​อะหยัง​สัก​อย่าง” 36พระเยซู​บอก​เขา​ว่า “แต่​บ่าเดี่ยว​นี้​ใผ​มี​ถง​สตางค์ กาว่า​ถง​สะปาย ก็​หื้อ​เอา​ไป​ตวย ใผ​บ่มี​ดาบ​ก็​หื้อ​ขาย​เสื้อ​คุม​ซื้อ​ดาบ​เหีย 37เฮา​บอก​ต้าน​ตังหลาย​ว่า กำ​ตี้​เขียน​ไว้​ใน​พระคัมภีร์​ตี้​อู้​เถิง​เฮา จะ​ต้อง​เป๋น​ไป​ต๋าม​นั้น คือ​กำ​ตี้​ว่า ‘พระองค์​ถูก​นับ​อยู่​ใน​หมู่​เดียว​กั๋น​กับ​คน​บ่ดี’ กำ​ตวายตั๊ก​ตี้​เล็ง​เถิง​เฮา​นั้น​ก่ำลัง​จะ​เป๋น​แต๊” 38หมู่​เขา​บอก​พระองค์​ว่า “องค์​พระผู้เป๋นเจ้า หมู่​เฮา​มี​ดาบ​สอง​เถี่ยน​ครับ” พระองค์​บอก​ว่า “ปอ​แล้ว”

พระเยซู​อธิษฐาน​ใน​สวน

39พระเยซู​ออก​จาก​กรุง​เยรูซาเล็ม ไป​ตี้​ดอย​บ่ากอกเทศ​เหมือน​ตะก่อน หมู่​สาวก​ก็​ไป​ตวย​พระองค์ 40ตี้​ดอย​นั้น​พระองค์​บอก​หมู่​สาวก​ว่า “หื้อ​อธิษฐาน​เน่อ​เปื้อ​ว่า​ต้าน​จะ​บ่ตก​อยู่​ใน​อำนาจ​ของ​ก๋าน​ลองใจ๋” 41พระองค์​เตียว​ไป​แหม​น่อย ไก๋​ประมาณ​เอา​บ่าหิน​ขว้าง แล้ว​คุก​เข่า​ลง​อธิษฐาน​ว่า 42“พระบิดา​เจ้าข้า ถ้า​พระองค์​ปอใจ๋ ขอ​หื้อ​ถ้วย​แห่ง​ความ​ตุ๊กยาก​นี้​ป๊น​ไป​จาก​ข้า​พระองค์​เหีย​เต๊อะ แต่​ขอ​หื้อ​เป๋น​ไป​ต๋าม​ความ​ต้องก๋าน​ของ​พระองค์​บ่ใจ้​ของ​ข้า​พระองค์” 43มี​ทูตสวรรค์​องค์​นึ่ง​จาก​สวรรค์​มา​ป๋ากฏ​จ้วย​พระองค์​หื้อ​มี​ก๋ำลังใจ๋​นัก​ขึ้น 44เมื่อ​พระองค์​เป๋น​ตุ๊ก​หนัก ก็​ยิ่ง​ตั้งใจ๋​อธิษฐาน​นัก​ขึ้น จ๋น​เหื่อ​ไหล​เป๋น​เหมือน​เลือด​ออก หยด​ลง​ดิน​เป๋น​เม็ด​ใหญ่ 45เมื่อ​อธิษฐาน​แล้ว​พระองค์​ก็​ลุก​เตียว​ปิ๊ก​มา​หา​หมู่​สาวก ก็​หัน​หมู่​เขา​หลับ​อยู่​ย้อน​ตุ๊กใจ๋​จ๋น​อิด 46พระองค์​จึง​อู้​ว่า “หลับ​เยียะ​หยัง ลุก​ขึ้น​อธิษฐาน​เปื้อ​จะ​บ่ตก​อยู่​ใน​อำนาจ​ของ​ก๋าน​ลองใจ๋”

ก๋าน​หักหลัง​กับ​ก๋าน​จับ​กุม​พระเยซู

47บ่ากอง​พระองค์​อู้​ลิ้น​ยัง​บ่ตัน​เข้า​ปาก​เตื้อ ก็​มี​หลาย​คน​เตียว​เข้า​มา มี​ยูดาส​ตี้​เป๋น​สาวก​คน​นึ่ง​ใน​สิบ​สอง​คน​นั้น​นำ​หน้า ยูดาส​ก็​เข้า​มา​ใก้​พระเยซู​แล้ว​ตั๊กตวาย​พระองค์​โดย​ก๋าน​จูบ 48พระองค์​ก็​ถาม​ว่า “ยูดาส เจ้า​จะ​หักหลัง​บุตรมนุษย์​ด้วย​ก๋าน​จูบ​กา” 49เมื่อ​หมู่​สาวก​คน​อื่นๆ หัน​ว่า​จะ​มี​อะหยัง​เกิด​ขึ้น​ต่อไป จึง​ถาม​พระเยซู​ว่า “องค์​พระผู้เป๋นเจ้า เอา​ดาบ​ฟัน​เลย​บ๋อ” 50แล้ว​คน​นึ่ง​ใน​หมู่​สาวก​ก็​จั๊ก​ดาบ​ออก​มา​ฟัน​คน​ฮับใจ๊​ของ​มหา​ปุโรหิต ถูก​หู​เผิก​ขวา​ปุด 51พระเยซู​ก็​ห้าม​เขา​ไว้ แล้ว​เก็บ​เอา​ใบ​หู​มา​ต่อ​หื้อ​คน​นั้น หู​เขา​ก็​หาย​เป๋น​ปกติ 52พระเยซู​อู้​กับ​หมู่​หัวหน้า​ปุโรหิต หมู่​นาย​ทหาร​ฮักษา​พระวิหาร กับ​หมู่​คน​เฒ่า​คน​แก่ ตี้​มา​ยับ​พระองค์​ว่า “หมู่​เจ้า​หัน​เฮา​เป๋น​โจ๋ร​กา เถิง​ได้​ก๋ำ​ดาบ​ก๋ำ​ค้อน​มา​ยับ​เฮา 53เฮา​อยู่​ตวย​ต้าน​ตังหลาย​กู้​วัน​ใน​พระวิหาร ต้าน​ตังหลาย​ก็​บ่มา​ยับ​เฮา แต่​บ่าเดี่ยว​นี้​เป๋น​เวลา​ของ​หมู่​ต้าน​แล้ว​เน่อ เป๋น​เวลา​ของ​อำนาจ​แห่ง​ความ​มืด”

เปโตร​บอก​ว่า​บ่ฮู้จัก​พระเยซู

54หมู่​นาย​ทหาร​ยับ​พระเยซู​ปา​ไป​บ้าน​มหา​ปุโรหิต เปโตร​เตียว​ถ่อม​ตวย​พระองค์​ไป​ห่างๆ 55เมื่อ​หมู่​เขา​ดัง​ไฟ​ตี้​ก๋าง​ข่วง​แล้ว​ปา​กั๋น​หิง​ไฟ เปโตร​ก็​นั่ง​หิง​ไฟ​ตวย​หมู่​เขา 56มี​สาวใจ๊​คน​นึ่ง​หัน​เปโตร​นั่ง​หิง​ไฟ​อยู่​ใก้ๆ ก็​ส่อง​ผ่อ​หน้า​เปโตร​แล้ว​อู้​ว่า “คน​นี้​ก็​อยู่​ตวย​เยซู” 57เปโตร​ปฏิเสธ​ว่า “นาง​เหย คน​นั้น​ข้า​บ่ฮู้จัก​ลอ” 58แหม​สัก​กำเดียว​ป้อจาย​คน​นึ่ง​หัน​เขา​ก็​อู้​ว่า “เจ้า​เป๋น​คน​นึ่ง​ใน​หมู่​นั้น​ตวย” เปโตร​ก็​บอก​ว่า “อ้าย​เหย บ่ใจ้​ลอ” 59แหม​สัก​จั้วโมง​นึ่ง มี​แหม​คน​ยืนยัน​แข็งขัน​ว่า “แม่น​แล้ว คน​นี้​อยู่​ตวย​คน​จื้อ​เยซู​แน่ๆ ย้อน​เขา​เป๋น​จาว​กาลิลี​เหมือน​กั๋น” 60เปโตร​ก็​อู้​ว่า “อ้าย​เหย ตี้​ว่า​มา​นั้น​ข้า​บ่ฮู้​เรื่อง” เมื่อ​เปโตร​ก่ำลัง​อู้​ลิ้น​ยัง​บ่ตัน​เข้า​ปาก ไก่​ก็​ขัน 61องค์​พระผู้เป๋นเจ้า​เหลียว​หลัง​มา​ผ่อ​เปโตร แล้ว​เปโตร​ก็​เลย​กึ๊ด​เถิง​กำ​อู้​ตี้​พระเยซู​เกย​บอก​เขา​ว่า “คืน​นี้​ก่อน​ไก่​ขัน ต้าน​จะ​บอก​ว่า​บ่ฮู้จัก​เฮา​สาม​เตื้อ” 62เปโตร​ก็​ออก​ไป​ตัง​นอก​แล้ว​ไห้​เสียใจ๋​ขนาด

63คน​ตี้​กุม​พระเยซู​ก็​เยาะเย้ย​บุบ​ตี๋​พระองค์ 64เอา​ผ้า​มัด​ต๋า​พระองค์ ตบ​หน้า​พระองค์ แล้ว​ถาม​ว่า “ตวาย​มา​กำ​ลอ​ว่า​ใผ​ตบ​หน้า​เจ้า” 65แล้ว​อู้​หยาม​ใส่​พระองค์​แหม​หลาย​อย่าง

พระเยซู​ต่อหน้า​สภา

66แจ้ง​เจ๊า​มา​หมู่​คน​เฒ่า​คน​แก่ หมู่​หัวหน้า​ปุโรหิต​กับ​หมู่​ธรรมาจ๋ารย์​ก็​ประชุม​กั๋น หมู่​เขา​ปา​พระเยซู เข้า​มา​ใน​สภา​ของ​หมู่​เขา​ตวย 67ถาม​พระเยซู​ว่า “ต้าน​เป๋น​พระคริสต์​กา บอก​มา​เต๊อะ” พระเยซู​ตอบ​ว่า “เถิง​เฮา​บอก หมู่​ต้าน​ก็​บ่เจื้อ 68ถ้า​เฮา​ถาม​ต้านๆ ก็​จะ​บ่ตอบ​เฮา 69ตั้งแต่​นี้​ไป​บุตรมนุษย์​จะ​ได้​นั่ง​ตัง​เผิก​ขวา​ของ​พระเจ้า​ผู้​มี​ฤทธิ์​อำนาจ” 70หมู่​เขา​ก็​ถาม​พระองค์​แหม​ว่า “ต้าน​เป๋น​พระบุตร​ของ​พระเจ้า​กา” พระองค์​ก็​ตอบ​ว่า “หมู่​ต้าน​อู้​แล้ว​ว่า​เฮา​เป๋น” 71หมู่​เขา​ก็​ปา​กั๋น​ว่า “หมู่​เฮา​บ่ต้อง​มี​พยาน​อะหยัง​แหม ย้อน​ได้ยิน​กำ​จาก​ปาก​ของ​เขา​แล้ว”