Search form

ลูก๋า 22:10

10พระองค์​ก็​บอก​ว่า “เมื่อ​หมู่​ต้าน​เข้า​ไป​ใน​กรุง​เยรูซาเล็ม แล้ว​จะ​มี​ป้อจาย​คน​นึ่ง​แบก​น้ำหม้อ​มา​หา​หมู่​ต้าน เขา​จะ​เข้า​ไป​เฮือน​หลัง​ใด​ก็​หื้อ​ตวย​เขา​เข้า​ไป