Search form

ลูก๋า 22:12

12เจ้าของ​เฮือน​จะ​ปา​หมู่​ต้าน​ขึ้น​ไป​ห้อง​ใหญ่​จั๊น​บน​ตี้​แต่ง​ดา​ไว้​แล้ว ก็​หื้อ​จัด​เกียม​มื้อ​ปัสกา​ไว้​ตี้​ห้อง​นั้น​เต๊อะ”