Search form

ลูก๋า 22:14

ก๋าน​ตั้ง​พิธี​หัก​เข้าหนมปัง

14เมื่อ​เถิง​เวลา​กิ๋น​มื้อ​ปัสกา พระเยซู​ก็​เข้า​ไป​นั่ง​ตี้​โต๊ะ​กับ​หมู่​อัคร​สาวก​ของ​พระองค์