Search form

ลูก๋า 22:17

17พระองค์​ยก​จอก​น้ำองุ่น​ขึ้น​มา เมื่อ​อธิษฐาน​ขอบพระคุณ​พระเจ้า​แล้ว ก็​ส่ง​หื้อ​หมู่​สาวก บอก​ว่า “เอา​ไป​แบ่ง​กั๋น​กิ๋น​เน่อ