Search form

ลูก๋า 22:19

19แล้ว​พระองค์​ก็​หยิบ​เข้าหนมปัง​ขึ้น​มา ขอบพระคุณ​พระเจ้า​แล้ว​ก็​บิ​ยื่น​หื้อ​หมู่​สาวก อู้​ว่า “นี่​เป๋น​ก๋าย​ของ​เฮา ตี้​ได้​หื้อ​ไว้​กับ​ต้าน​ตังหลาย หื้อ​เยียะ​จาอี้ เปื้อ​กึ๊ด​เถิง​เฮา”