Search form

ลูก๋า 22:20

20เมื่อ​กิ๋น​เข้าหนมปัง​แล้ว​พระองค์​ก็​ก๋ำ​ถ้วย​ขึ้น​มา​เยียะ​อย่าง​เดียว​กั๋น แล้ว​อู้​ว่า “ถ้วย​นี้​เป๋น​พันธสัญญา​ใหม่​หละหว่าง​พระเจ้า​กับ​ต้าน​ตังหลาย​ตี้​พระองค์​จะ​ยืนยัน​โดย​เลือด​ของ​เฮา