Search form

ลูก๋า 22:25

25พระองค์​จึง​อู้​กับ​หมู่​เขา​ว่า “กษัตริย์​ของ​คน​ต่างจ้าด​เป๋น​เจ้านาย​ปกครอง​คน​ตังหลาย​โดย​ก๋าน​บังคับ กับ​ผู้​มี​อำนาจ​หมู่​นี้​ก็​ฮ้อง​ตั๋ว​เก่า​ว่า​เป๋น​ผู้​มี​บุญคุณ​ของ​คน​ตังหลาย