Search form

ลูก๋า 22:27

27จะ​ถาม​ว่า​คน​ตี้​นั่ง​โต๊ะ​กับ​คน​ตี้​ฮับใจ๊ ใผ​เป๋น​ใหญ่​เหลือ​กั๋น คน​ตี้​นั่ง​โต๊ะ​บ่ใจ้​กา แต่​เฮา​อยู่​ตวย​ต้าน​ตังหลาย เหมือน​เป๋น​คน​ฮับใจ๊