Search form

ลูก๋า 22:30

30เปื้อ​หมู่​ต้าน​จะ​ได้​กิ๋น​ได้​ดื่ม​ฮ่วม​โต๊ะ​กับ​เฮา​ใน​แผ่นดิน​ของ​เฮา กับ​ต้าน​ตังหลาย​จะ​ได้​นั่ง​บน​บัลลังก์ เปื้อ​ตัดสิน​สิบ​สอง​ผะกุ๋น​ของ​คน​อิสราเอล