Search form

ลูก๋า 22:35

35พระเยซู​ถาม​หมู่​สาวก​ว่า “ต๋อน​ตี้​เฮา​ใจ๊​ต้าน​ตังหลาย​ออก​ไป​บอก​ข่าวดี แล้ว​บ่หื้อ​เอา​ถง​สตางค์ ถง​สะปาย กาว่า​เกิบ​แหม​กู้​ไป​ตวย​นั้น ต้าน​ตังหลาย​ขาด​อะหยัง​พ่อง” เขา​ตังหลาย​ก็​ปา​กั๋น​บอก​ว่า “บ่ขาด​อะหยัง​สัก​อย่าง”