Search form

ลูก๋า 22:36

36พระเยซู​บอก​เขา​ว่า “แต่​บ่าเดี่ยว​นี้​ใผ​มี​ถง​สตางค์ กาว่า​ถง​สะปาย ก็​หื้อ​เอา​ไป​ตวย ใผ​บ่มี​ดาบ​ก็​หื้อ​ขาย​เสื้อ​คุม​ซื้อ​ดาบ​เหีย