Search form

ลูก๋า 22:37

37เฮา​บอก​ต้าน​ตังหลาย​ว่า กำ​ตี้​เขียน​ไว้​ใน​พระคัมภีร์​ตี้​อู้​เถิง​เฮา จะ​ต้อง​เป๋น​ไป​ต๋าม​นั้น คือ​กำ​ตี้​ว่า ‘พระองค์​ถูก​นับ​อยู่​ใน​หมู่​เดียว​กั๋น​กับ​คน​บ่ดี’ กำ​ตวายตั๊ก​ตี้​เล็ง​เถิง​เฮา​นั้น​ก่ำลัง​จะ​เป๋น​แต๊”