Search form

ลูก๋า 22:66

พระเยซู​ต่อหน้า​สภา

66แจ้ง​เจ๊า​มา​หมู่​คน​เฒ่า​คน​แก่ หมู่​หัวหน้า​ปุโรหิต​กับ​หมู่​ธรรมาจ๋ารย์​ก็​ประชุม​กั๋น หมู่​เขา​ปา​พระเยซู เข้า​มา​ใน​สภา​ของ​หมู่​เขา​ตวย