Search form

ลูก๋า 22:7

มื้อ​สุดต๊าย​ของ​พระเยซู​ฮ่วม​กับ​หมู่​สาวก

7เมื่อ​เถิง​วัน​กิ๋น​เข้าหนมปัง​บ่ใส่​เจื๊อ จาว​ยิว​ต้อง​ฆ่า​ลูก​แกะ​สำหรับ​งาน​ปัสกา