Search form

ลูก๋า 23:11

11เฮโรด​กับ​หมู่​ทหาร​ของ​เขา​ปา​กั๋น​ใค่​หัว​ใส่​พระองค์ เยาะเย้ย​ดู​ถูก​ดู​แควน​พระองค์ เอา​เสื้อ​คุม​อย่าง​ดี​ของ​กษัตริย์​หื้อ​พระองค์​นุ่ง แล้ว​ส่ง​พระองค์​ปิ๊ก​ไป​หื้อ​ปีลาต​แหม