Search form

ลูก๋า 23:15

15กษัตริย์​เฮโรด​ก็​หัน​ว่า​เขา​บ่มี​ความ​ผิด​เหมือน​กั๋น ย้อน​จาอั้น​กษัตริย์​เฮโรด​ได้​ส่ง​ตั๋ว​ปิ๊ก​มา​หื้อ​เฮา​แหม เฮา​หัน​ว่า​คน​นี้​บ่ได้​เยียะ​อะหยัง​ผิด​จ๋น​ต้อง​ลงโต้ษ​เถิง​ต๋าย