Search form

ลูก๋า 23:2

2หมู่​เขา​ฟ้อง​ว่า “หมู่​เฮา​หัน​ป้อจาย​คน​นี้​สุ่ย​คน​ตังหลาย​บ่เสีย​ภาษี​หื้อ​ซีซาร์ แล้ว​ก็​อ้าง​ว่า​ตั๋ว​เขา​คือ​พระคริสต์​เป๋น​กษัตริย์​องค์​นึ่ง”