Search form

ลูก๋า 23:25

25จึง​ป่อย​คน​ตี้​ถูก​ยับ​เข้า​คอก​ใน​ข้อหา​ก่อ​ก๋าน​วุ่นวาย​กับ​ฆ่า​คน​ต๋าย หื้อ​หมู่​เขา​ไป ส่วน​พระเยซู​ก็​หื้อ​หมู่​เขา​เอา​ไป​เยียะ​จาใด​ก็​ได้ ต๋าม​ใจ๋​หมู่​เขา