Search form

ลูก๋า 23:26

ก๋าน​เขิง​บน​ไม้​ก๋าง​เขน

26เมื่อ​ทหาร​ปา​พระเยซู​ออก​ไป หมู่​เขา​เข​ซีโมน​จาว​เมือง​ไซรีน ตี้​ก่ำลัง​ลุก​บ้าน​นอก​มา หื้อ​แบก​ไม้​ก๋าง​เขน​ตวย​พระองค์​ไป