Search form

ลูก๋า 23:33

33หมู่​เขา​ปา​ตึง​สาม​คน​มา​เถิง​ตี้​แห่ง​นึ่ง​จื้อ​ว่า “เนิน​กระโหล้ง​หัว” แล้ว​เอา​พระเยซู​เขิง​บน​ไม้​ก๋าง​เขน​ฮ่วม​กับ​นักโต้ษ​สอง​คน ตัง​ซ้าย​คน​นึ่ง ตัง​ขวา​คน​นึ่ง