Search form

ลูก๋า 23:34

34พระเยซู​อธิษฐาน​ว่า “พระบิดา​เจ้า​ข้า ขอ​ยก​โต้ษ​หื้อ​หมู่​เขา​ตวย ย้อน​หมู่​เขา​บ่ฮู้​ว่า​ก่ำลัง​เยียะ​อะหยัง” หมู่​ทหาร​เอา​เสื้อผ้า​ของ​พระองค์​มา​จก​เบอร์​แบ่ง​กั๋น