Search form

ลูก๋า 23:35

35จาว​เมือง​ตังหลาย​ก็​ยืน​ผ่อ​อยู่ หมู่​ผู้​นำ​จาว​ยิว​อู้​เยาะเย้ย​พระองค์​ว่า “เขา​จ้วย​จีวิต​คน​อื่น​หื้อ​รอด​ได้ ก็​หื้อ​จ้วย​จีวิต​ตั๋ว​เก่า​ผ่อ​ลอ ถ้า​เขา​เป๋น​พระคริสต์​ผู้​ตี้​พระเจ้า​ได้​เลือก​ไว้”