Search form

ลูก๋า 23:39

39นักโต้ษ​คน​นึ่ง​ตี้​ถูก​เขิง​บน​ไม้​ก๋าง​เขน​ข้าง​พระองค์ ก็​เยาะเย้ย​พระองค์​ว่า “ต้าน​เป๋น​พระคริสต์​บ่ใจ้​กา จ้วย​ตั๋ว​เก่า​กับ​เฮา​หื้อ​รอด​แหล่”